Nagy Zsófia Magdolna

festő

galériák

Nagy Zsófia Magdolna

2014-ben diplomáztam festőszakon Pécsett, jelenleg Budapesten élek és dolgozom.

Festészetemben korábban is alkalmaztam szakrális jegyeket, amelyek térben és síkban egyaránt megjelentek, néhol figurális elemekkel kiegészítve azokat. Ezek a szakrális jegyek sokszor kiemelődnek profánná válnak, eltávolodnak, egy másik kontextusba helyeződnek át. A szakralitást kiterjesztem kulturálisan, így nem egyszerűen a kereszténységből, hanem más szakrális jelenségekből is mint például a totemizmusból indulok ki. Alapvetően a mindenkori szakralitásnak elsősorban az óvó, védő funkciója érdekel. A munkáiban szakrális szakrálissal találkozik olymódon hogy kioltják(?) vagy felerősítik(?) egymást